Description

Salmon sashimi i cilesis me te larte shoqeruar me salce soje dhe paste wasabi