Description

Salmon Philadelphia Maki – Maki wrapped with salmon, Philadelphia, white sesame and sushi rice.

Salmon Nigiri – Sashimi quality salmon and sushi rice

Shrimp Tempura 5 pieces

Shrimp Nigiri – Fresh shrimp and sushi rice

*Served with pickled ginger and wasabi paste.