Description

Fileto toni e prere holle shoqeurar me salce soje dhe paste wasabi